Sölvesborgs Data kan hjälpa dig och ditt företag med: nätverk (konsultation, installation och underhåll), datordrift, IT-konsultation, kopiatorer, internet m.m. 
Vi erbjuder allt från enkla hemsidor till mer avancerade där priset avgörs av graden av design och underhåll. 
Den väg vi valt bygger på långsiktighet och lönsamhet i alla uppdrag. 
Det bygger på personligt ansvar hos våra tekniker och säljare som där igenom skapar den trygghet som du som kund har rätt till. 

Installation
I samrådan med dig utför vi installation av er IT miljö. Med utgångspunkt av era behov utför vi konfiguration och parametersättning för att uppnå för er optimal arbetsmiljö och högsta driftsäkerhet.  Vi driftkör och testar av installerad hård- och mjukvara.

Backup och säkerhet
Att skydda ditt företags datainformation kräver en noggrann genomgång, analys och väl upparbetad struktur. Viktigt är att skydda din datainformation mot stöld, brand, virus och intrångsförsök.

Då behöver du behöver en backuplösning som fungerar både på lokalt och som även förvarar dina filer på annan plats.
Om något skulle hända på ditt företag är det viktigt att man ska kunna bygga upp allt igen så snabbt som möjligt. Vid brand, stöld kan man då genom att datafilerna förvaras på annan plats hämta ner backupen och köra in denna i nya datorer. Det är också viktigt om att man kan att du kan återställa från äldre tidpunkter

Vi kan hjälpa ditt företag att sätta upp en fungerande backuplösning utefter de behov ni har.

 
Underhåll och drift
Tycker ni att tillsynen och underhållet av ert nätverk och era datorer tar för mycket av er tid? Låt oss ta över! Vi anpassar våra insatser efter den nivå som behövs för er verksamhet. 
Installation, underhåll och service på plats hos er av våra tekniker. 
Vi erbjuder serviceavtal för dig som vill försäkra dig om minimala driftstopp i din verksamhet. 
Du kontaktar oss så fort ett problem uppstår, så finns vi på plats på ditt företag inom avtalad tid. Hur snabb denna inställelsetid skall vara diskuterar vi tillsammans så vi kommer fram till en servicenivå som passar ditt företag.
Vi utför kontinuerlig service på din fax, skrivare och kopiator. 

Intranet 
En satsning som kan höja produktiviteten hos många företag. Ökad tillgång till information ökar kreativitetsnivån i ett företag. Detta leder oftast till ett effektivare och lönsammare företag. 

Internet
Vi erbjuder idag uppkoppling via modem, ISDN och fast lina/radioLAN. Valet är ditt med utgång från era behov. Vi erbjuder plats på vårt egen Internethotell. 

Programutveckling
Har ni behov av skräddarsydda program för att effektivisera er arbetsplats? Vi har en programmerare som anpassar programmen helt enligt era önskemål. Allt från små enkla anpassningar till hela program. 

Administration
Vi kan hjälpa er med att hitta ett ekonomisystem som passar verksamheten. Vi säljer system från FDT och Hogia. I deras sortiment finns det nästan alltid ett system som passar. Vi kan även sälja andra system om kunden så önskar. 

Konsultation
Oavsett vilken kunskapsnivå man innehar behöver man ibland hjälp. Låt oss hjälpa till! I måttlig omfattning är våra konsultationstjänster dessutom kostnadsfria! I övriga fall utgår vår anständiga timkostnad. 

Försäljning
I samråd med er plockar vi fram den hårdvara/mjukvara ni behöver.