Drift & underhåll

·   Vi kontrollerar att din it utrustning fungerar som den ska. Vi har också möjligheter att ha kontroll över er server genom övervakningsprogram och följa upp att allt fungerar. Vi utreder också  vad som orsakar avbrott av tjänster eller varför det uppstår flaskhalsar. Vi tittar på att all hårdvara håller måttet  och att er It lösning klarar antal användare.  Vi går också igenom mjukvaruinställningar, säkerhetsskydd och virusskydd. Målet är en bättre fungerade IT-struktur med bra säkerhet. Du och dina merarbetare ska jobba i en effektiv miljö för att undvika tidsförluster som ofta leder till stress. När ett fel uppstår så behöver du teknisk kompetens som kan lösa problemet. Ett företag som står stilla kostar det ofta stora summor. Genom att teckna ett serviceavtal med oss säkerställer du din IT struktur och minimerar stillestånd och dataförluster.